Het bestuur van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Elk land binnen het Koninkrijk heeft een eigen regering. De landen hebben ieder een eigen gouverneur. De gouverneur is het hoofd van de regering.

In Nederland is de Koning het hoofd van de regering. De gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vertegenwoordigen de Koning in hun regering.

Meer informatie over de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vindt u op de overheidswebsites:

De gouverneur

De taken van de gouverneur bestaan uit twee delen :

  1. Hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk.
  2. Hij staat aan het hoofd van de regering (van Aruba, Sint Maarten of Curaçao).

De gouverneur is geen lid van het kabinet. De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Daarna kan de Koning de benoeming nog 1 keer  verlengen. Een gouverneur kan dus maximaal 12 jaar blijven.

Op de websites van de gouverneurs vindt u alle informatie over de taken die zij uitvoeren.

De gouverneur benoemt ook  een Raad van Advies. Deze Raad heeft 5 leden. De Raad van Advies adviseert de gouverneur over verschillende onderwerpen.

Gevolmachtigde ministers in Den Haag en Washington D.C.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ook een gevolmachtigde minister in Den Haag. De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de regering van zijn land in Nederland en Europa. De gevolmachtigd minister is samen met de Nederlandse ministers lid van de Rijksministerraad.

Meer informatie over de taken van de gevolmachtigde ministers vindt u op de websites van de ministers:

Aruba en Curaçao hebben ook een gevolmachtigde minister op de Koninkrijksambassade in Washington D.C. Deze gevolmachtigde ministers zijn vertegenwoordigers van hun land. Sint Maarten heeft geen gevolmachtigde minister in Washington.