Beslisnota bij Kamerbrief bij Adviezen van het Cft over ENNIA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Adviezen van het Cft over ENNIA