Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten