Beslisnota bij Kamerbrief over 1e halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2023