Brief aan staatssecretaris Van Huffelen over stand van zaken VODC

Brief van de minister van Justitie van Curaçao met een toelichting op de stand van zaken immateriële aspecten en besteding van middelen.