Brief minister-president Pisas met bevestiging randvoorwaarden

Brief van Curaçao aan staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) waarin Curaçao de genoemde uitgangspunten voor de toegang tot een rechtsmiddel en borging humane omstandigheden onderschrijft.