Brief over bijdrage vreemdelingenbewaring Curacao

De bijdragebrief waarin wordt toegezegd dat het resterende bedrag wordt overgemaakt aan Curaçao.