Beantwoording vragen verslag incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen en gemaakte opmerkingen van de leden van een viertal fracties in het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Beantwoording vragen verslag incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (PDF | 16 pagina's | 772 kB)