Uitvoeringsrapportage landspakket Aruba 1 juli - 30 september 2023

Dit rapport beschrijft de voortgang van de acties uit het Landspakket Aruba in het 3e kwartaal van 2023. In het Landspakket Aruba staan maatregelen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Uitvoeringsrapportage landspakket Aruba 1 juli - 30 september 2023