Succesvol overleg justitiële samenwerking tussen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten

2 keer per jaar vergaderen de ministers van Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden met elkaar over de gemeenschappelijke aanpak van onder andere georganiseerde criminaliteit, migratie en grensbewaking. Maandag 15 augustus 2022 vond dit zogenoemde Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats in Den Haag met de ministers van Justitie Tjon (Aruba), Hato (Curaçao), Yeşilgöz-Zegerius (Nederland) en Richardson (Sint Maarten).

Migratie

Een effectief migratiebeleid en versterkt grenstoezicht conform de internationale verplichtingen is van groot belang voor het hele Koninkrijk. Als gevolg van de grote migrantenstroom uit Venezuela sinds 2014, is er met toenemende mate aandacht voor het vraagstuk van migranten in de landen onder andere op het terrein van de terugkeer van migranten. Tijdens het JVO zijn afspraken gemaakt om intensiever samen te werken op het gebied van terugkeer en repatriëring. Het doel is om een sterk samenwerkingsnetwerk op te richten dat een humaan, transparant en efficiënt terugkeerproces bevordert, met bijzondere aandacht voor duurzame re-integratie en vrijwillige terugkeer. Ook zijn afspraken gemaakt over de evacuatie van kinderen tijdens en na een natuurramp binnen het Koninkrijk, om kinderen snel, veilig en met voldoende waarborgen te kunnen evacueren. Dit is met name van belang om kinderontvoeringen tegen te gaan en situaties zoals in 2017 na orkaan Irma waarbij kinderen zijn verplaatst zonder deugdelijke registratie te voorkomen.

Justitieel Beleidsplan kustwacht

De Kustwacht Caribisch Gebied voert opsporingsactiviteiten uit, gaat mensenhandel- en smokkel en vervoer van illegale goederen tegen en werkt mee aan terrorismebestrijding. Belangrijke activiteiten om in samenwerking met partners het gebied veilig te houden en regionale illegale stromen te onderscheppen. Nieuwe richtlijnen voor deze justitie taken van de Kustwacht zijn door de ministers in het JVO bezegeld zodat de uitwisseling van informatie en deling van kennis en specialismen verbeterd wordt.

Samenwerking brandweer CAS-BES

Daarnaast is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de brandweerkorpsen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES afgesloten. Hiermee wordt de succesvolle samenwerking op het gebied van opleidingen en crisisbeheersing voor nog eens 3 jaar voortgezet.

Doel halfjaarlijks overleg

Het doel van het halfjaarlijks overleg is afstemming over een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak van de gemeenschappelijke justitiële aangelegenheden van de landen. Minister Yeşilgöz-Zegerius behartigt tijdens het overleg uiteraard ook de belangen van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius. Het volgende JVO zal plaatsvinden in januari 2023 op Aruba.