Schoolmaaltijden voor basisscholen Caribisch Nederland

Er komt extra financiering voor basisscholen in Caribisch Nederland voor het verstrekken van gratis schoolmaaltijden. Dat maakt minister Schouten voor armoedebeleid vandaag bekend.

Afgelopen week werd al bekend dat er gratis schoolontbijt wordt verzorgd op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen in Europees Nederland. Dit initiatief geldt uiteraard ook voor leerlingen in Caribisch Nederland. Met de openbare lichamen is begin deze week intensief contact geweest om te bezien hoe dit geregeld kan worden, ook omdat er al goede lokale initiatieven zijn. Het kabinet trekt per direct € 250.000 uit om bestaande initiatieven uit te breiden en extra maatregelen te treffen.

Minister Schouten: “Dat kinderen met een lege maag naar school gaan omdat het levensonderhoud voor ouders te duur wordt, moeten we echt voorkomen. Het is niet alleen ongezond, maar ook erg lastig om je te concentreren met een lege maag. Daarom maakt het kabinet nu geld vrij voor extra schoolmaaltijden op de basisscholen in Caribisch Nederland.”

De openbare lichamen krijgen de regie bij de distributie van deze schoolmaaltijden. Dat past bij de rol die de openbare lichamen al hebben. De concrete invulling wordt daarmee lokaal bepaald. De extra gratis schoolmaaltijden worden verstrekt in een periode van vier maanden. Het ministerie van OCW komt daarnaast binnenkort met de uitwerking van een plan voor schoollunches op scholen in Europees en Caribisch Nederland.