Bewoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba denken mee over wetswijzigingen WolBES en FinBES

De wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, worden aangepast. De wijziging is nodig om de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de openbare lichamen en Europees Nederland te verbeteren. Via een internetconsultatie kunnen bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba meedenken over de wetswijzingen van de WolBES en FinBES.

Investeren in vertrouwen

Sinds 2010 zijn de WolBES en FinBES ingegaan. In de WolBES staat hoe de openbare lichamen zijn georganiseerd. In de FinBES staat hoe de financiële verhoudingen en het financieel toezicht zijn geregeld. De afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan over hoe deze wetten in de praktijk uitwerken. Er is meer inzicht in wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Met de voorgestelde wetswijzigingen wordt verder geïnvesteerd in de vertrouwensbasis tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland en de verdergaande lokale autonomie.  

Belangrijkste wijzigingen WolBES en FinBES

Om de bestuurlijke en financiële verhoudingen te verbeteren wordt een aantal voorstellen gedaan. Het voornemen is om het aantal eilandsraadsleden en bestuurscollegeleden te verhogen. Dit versterkt de lokale democratie. Daarnaast vervalt de functie van de Rijksvertegenwoordiger. Een deel van de taken gaat naar de gezaghebber. Verder is het de bedoeling om het toezicht op de uitvoering van eilandelijke taken eenvoudiger en flexibeler te maken. De wetswijzigingen dragen bij aan een beter functionerende en slagvaardigere overheid en minder bureaucratie, wat ten goede komt aan de bewoners van Caribisch Nederland.

Totstandkoming wetswijzing

De wetsvoorstellen zijn in overleg met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot stand gekomen. Daarnaast is ook advies gevraagd aan verschillende stakeholders, waaronder de Rijksdienst Caribisch Nederland, de waarnemend Rijksvertegenwoordiger, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de verschillende departementen.

Bewoners geven hun mening

Alle bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen in hun eigen taal hun mening geven over dit wetsvoorstel. De Rijksoverheid verzamelt via een speciale website, suggesties voor verbetering van het wetsvoorstel door burgers, bedrijven en andere organisaties. Bewoners worden via verschillende media actief opgeroepen om op het wetsvoorstel tot wijziging van de WolBES en FinBES te reageren. Men kan reageren tot 30 september 2023, 23:59 uur Europees Nederlandse tijd.