Sint Eustatius kan weer de eigen begroting opstellen

Het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft de volledige bevoegdheid terug om de eigen begroting op te stellen en uit te voeren. Dit is op 20 juni ingegaan, met de ondertekening van het Koninklijk Besluit voor artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius door Z.M. de Koning. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit aan het openbaar lichaam laten weten en de Eerste en Tweede kamer geïnformeerd.

De teruggave van het budgetrecht is een volgende stap in de herstel van de democratie op het eiland, na de bestuurlijke ingreep van 2018. Het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius worden weer verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van de jaarrekening en de begroting. De staatssecretaris schrijft in haar brief aan het openbaar lichaam, dat ze verheugd is dat een belangrijke stap in het afbouwen van de bestuurlijke ingreep is gezet. Ze wijst erop dat het echter ook ná deze stap belangrijk is dat het openbaar lichaam blijft werken aan goed financieel beheer. Ook is het belangrijk dat wordt gewerkt volgens de afgesproken werkprocessen. Hier heeft het eilandsbestuur zich, via het Memorandum of Understanding, aan gecommitteerd.

De laatste stap in het proces wordt de benoeming van een gezaghebber voor Sint Eustatius. Hiervoor is het belangrijk dat alle verbeterstappen zijn gezet en alle maatregelen geïmplementeerd. De werving voor het vervullen van deze functie loopt.