Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk slaan handen ineen tegen klimaatverandering

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een gezamenlijke agenda opgesteld in de strijd tegen klimaatverandering. Met deze klimaatagenda worden stappen gezet om samenwerking, financiering en kennisdeling te versterken op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid binnen het Koninkrijk.

Het aandeel van Caribisch Nederland aan klimaatverandering is zeer klein, terwijl de eilanden kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. In de klimaatagenda zijn afspraken gemaakt over klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en klimaatfinanciering. De afspraken richten zich onder andere op het versnellen van de energietransitie door de capaciteit van zon- en windenergie uit te breiden en het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Ook wordt geïnvesteerd in de infrastructuur voor de productie, de opslag en het gebruik van duurzame energie. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van waterbeheersystemen voor het opvangen van overtollig water tijdens hevige regenvallen.

Samen met Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt deze Klimaatagenda concreter gemaakt door in 2024 voor elk eiland een klimaatplan te maken. Curaçao, Aruba en Sint Maarten werken aan eigen klimaatplannen met ondersteuning van Nederland. Voor de uitvoering van deze agenda zijn financiële middelen beschikbaar uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

In oktober 2024 organiseren Curaçao en Nederland gezamenlijk de 2e Caribbean Climate and Energy Conference. Deze conferentie is opgezet om de voortgang van de Klimaatagenda te bespreken, te werken aan de verdere invulling ervan en de onderlinge samenwerking te versterken.