Het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden bestuurd door een eilandbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid.

De eilanden zijn bijzondere gemeenten van  Nederland. Ze worden ook wel openbare lichamen genoemd. Het belangrijkste verschil met een gemeente in Nederland is, dat de Caribische eilanden niet bij een provincie horen.

Het Bestuurscollege zorgt voor het dagelijks bestuur van de eilanden. Zij voeren de besluiten van de eilandsraad uit. Het bestuurscollege neemt ook zelf beslissingen, zoals het verlenen van een bouwvergunning of het sluiten van een contract met een aannemer. Het college krijgt hierbij ondersteuning van ambtenaren. De eilandsecretaris is het hoofd van deze ambtelijke organisatie.

Het bestuurscollege bestuurt en de eilandsraad controleert. De ambtenaren voeren het werk en de besluiten uit. De eilandsraad vertegenwoordigt de burger.

Meer informatie over het bestuur van de eilanden vindt u op de websites van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba:

De Rijksdienst Caribisch Nederland voert nationale taken uit op de 3 eilanden.

Regeringscommissaris op Sint-Eustatius

Op 7 februari 2018 heeft Nederland het bestuur van het eiland vervangen door een regeringscommissaris. Dit omdat de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber hun taken niet goed uitvoerden. De regeringscommissaris bestuurt het eiland totdat het bestuur van Sint-Eustatius weer op orde is. Sinds 2020 heeft Sint Eustatius weer een eilandsraad. De regeringscommissaris heeft wel een rol binnen het bestuur gehouden. Hij blijft tot het bestuur weer goed functioneert en het niet meer nodig is dat hij er is.

De regeringscommissaris spreekt regelmatig met de burgers en bedrijven van Sint Eustatius. Hij heeft een maatschappelijke raad van advies ingesteld, die hem kan adviseren. Ook heeft hij een inloopspreekuur voor burgers.

De Rijksvertegenwoordiger

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de schakel tussen de Rijksoverheid (in Den Haag) en de 3 openbare lichamen in Caribisch Nederland.

De Rijksvertegenwoordiger heeft zijn kantoor op Bonaire. Hij is ‘de oren en ogen’ voor de verschillende ministers in Nederland en houdt de minister van BZK op de hoogte.  

Reisadvies Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Reist u vanuit Nederland naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: