Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Vertegenwoordiging is een zogenoemde voorpost van Nederland en heeft 3 vestingen. De hoofdvestiging in Willemstad, Curaçao (VNW), de vestiging in Oranjestad, Aruba (VNO), en de vestiging in Philipsburg, Sint Maarten (VNP). De voorposten vertegenwoordigen Nederland bij de regeringen van deze landen.

De Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het hoofd van de Vertegenwoordiging. Elke vestiging heeft een vestigingshoofd. Deze hoofden zijn ook plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Taken van de Vertegenwoordiging

De Vertegenwoordiging:

 • adviseert de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • rapporteert en adviseert over het beleid voor Curaçao, St. Maarten en Aruba;
 • begeleidt officiële bezoeken van Nederlandse ministers, staatssecretarissen en delegaties;
 • voert kieswettaken uit voor de Tweede Kamerverkiezingen, de Europese verkiezingen en referenda;
 • verwijst Nederlanders die niet weten bij welke lokale instanties ze moeten zijn;
 • biedt hulp aan Nederlanders in problemen;
 • geeft gedetineerdenzorg aan Nederlanders die in Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn aangehouden;
 • geeft informatie, bijvoorbeeld over Nederlandse rijbewijzen en paspoorten;
 • geeft DigiD-activeringscodes uit;
 • geeft attestaties de vita af. Dit is een schriftelijk bewijs dat een bepaald persoon in leven is. Sommige instanties zoals Nederlandse verzekeraars vragen om een attestatie de vita. Bijvoorbeeld voordat zij geld gaan uitkeren voor pensioenen, lijfrentes en dergelijke .

Bijstand in noodsituaties

De Vertegenwoordiging helpt Nederlanders op Curaçao, Sint Maarten of Aruba. Bijvoorbeeld als zij in moeilijkheden zijn geraakt door een misdrijf of ongeval. De Vertegenwoordiging geeft geen geld(lening), maar legt contact met familieleden, kennissen of instanties.

De Vertegenwoordiging geeft hulp aan:

 • Nederlanders die niet permanent wonen in Curaçao, Sint Maarten of Aruba;
 • houders van een geldig Nederlands paspoort voor vluchtelingen;
 • houders van een geldig Nederlands vreemdelingenpaspoort.

In sommige gevallen krijgen mensen hulp die wachten op hun uitzetting. Dit zijn mensen die zonder geldige verblijfsvergunning wonen in Curaçao, Sint Maarten of Aruba.

Registreren als kiezer

Bent u Nederlander en woont u op Curaçao, Sint Maarten of Aruba? Dan mag u deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen voor het Europees Parlement en een raadgevend referendum.

Wilt u stemmen? Dan moet u zich vooraf laten registeren als kiezer. Het registratieformulier vindt u op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Stemt u per brief? Dan ontvangt u een briefstembewijs, een stembiljet en enveloppen.

U moet zich hiervoor eerst registreren.

DigiD aanvragen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Als Nederlander in Aruba, Curaçao, Sint Maarten kunt u online een DigiD aanvragen. Uw activeringscode haalt u op bij de DigiD-balie van de Nederlandse Vertegenwoordiging. 

Contact Vertegenwoordiging van Nederland

De Vertegenwoordiging van Nederland is gevestigd in Aruba, Curaçao en Sint Maarten:

 • Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
  L.G. Smith Boulevard 44, Oranjestad, Aruba
  Tel.: 00297 525 28 66 of +31 70 426 89 03
  Fax: 00297 525 28 50
  E-mail: vnoinfo@minbzk.nl

 • Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Curaçao (VNW)
  Scharlooweg 55, Willemstad, Curaçao
  Postbus 441
  Tel: 00599 94 34 32 00
  Fax: 00599 94 61 47 05
  E-mail: vnwinfo@minbzk.nl

 • Vertegenwoordiging van Nederland in Philipsburg, Sint Maarten (VNP)
  Frontstreet 26, Philipsburg, Sint Maarten
  Postbus 502
  Tel: 001 721 543 01 40/41
  Fax: 001 721 543 01 42
  E-mail: vnpinfo@minbzk.nl

Reisadvies Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Reist u vanuit Nederland naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: