CO2-managementplan 2018-2019

Dit CO2-managementplan 2018-2019 (en het separaat opgestelde CO₂-Prestatieladder-communicatieplan 2018-2019) beschrijft de vervolgstappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt ten aanzien van implementatie van de CO2-Prestatieladder – de plan-fase van de PDCA-cyclus.

CO2-managementplan 2018-2019 (PDF | 71 pagina's | 1,9 MB)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), met Rijkswaterstaat (RWS) als grootste uitvoeringsdienst, is samen met de andere uitvoeringsdiensten (Planbureau voor de Leefomgeving, KNMI en Inspectie Leefomgeving & Transport) gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder (hierna ook wel CO2PL). Het ministerie is begin 2018 gecertificeerd op niveau 4 en heeft het streven om in 2020 op niveau 5 gecertificeerd te zijn.
De CO2-Prestatieladder biedt als instrument een belangrijke basis voor het daadwerkelijk realiseren van de CO2-reductiedoelen van IenW.