Besluit op Woo-verzoek over consignatiekas tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog

Besluit op een verzoek om informatie over de tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog die zich in de consignatiekas bevinden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekas tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog