In de ‘consignatiekas’ en de ‘consignatiekas tegoeden Tweede Wereldoorlog’ zit geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. Het gaat meestal om geld waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft. Soms gaat het om geld waarvan onduidelijk is of de rechthebbende het bedrag wil aannemen. Het geld komt bijvoorbeeld uit faillissementen, schuldsaneringen, erfenissen, onteigeningsprocedures of uitgekochte minderheidsaandelen.