Geld in de consignatiekas

Iedereen kan onder voorwaarden geld in bewaring (consignatie) geven bij het ministerie van Financiën. Het geld blijft daar 20 jaar in bewaring. Wie recht heeft op geld uit de consignatiekas (de rechthebbende) kan het geld zelf opvragen.

Herkomst geld in consignatiekas

Het geld in de consignatiekas komt onder meer uit:

  • de tegenwaarde van uitgekochte minderheidsaandelen;
  • onteigeningsprocedures;
  • de afwikkeling van faillissementen en schuldsaneringen;
  • beheerde nalatenschappen.

Bekendmaking tegoeden in consignatiekas

Als geld in de consignatiekas wordt opgenomen, maakt het ministerie van Financiën dit bekend via de Staatscourant. Het ministerie publiceert de tegoeden:

  • 5 jaar na opname van een bedrag in de consignatiekas zet het ministerie dit in de Staatscourant. Consignaties van € 45,38 en minder worden niet gepubliceerd;
  • 1 jaar voor de verjaring worden bedragen nog een keer in de Staatscourant gepubliceerd. Ook nu worden de consignaties van € 45,38 en kleiner niet gepubliceerd.

Zoekformulier consignatiekas

Wilt u weten of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas? Dan kunt u gebruik maken van het zoekformulier consignatiekas. Komt uw naam voor in de database en kunt u uw recht op uitkering aantonen? Dan kunt u een claim indienen.