Zoeken naar een uitkering uit de consignatiekas

In de ‘consignatiekas’ zit geld dat het ministerie van Financiën in bewaring heeft gekregen. Met onderstaand formulier kunt u nagaan of u mogelijk recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas.

Als u een claim wilt indienen op een uitkering uit de consignatiekas moet u deze aanspraak kunnen onderbouwen.

Indicatie bedragen in consignatiekas

Er worden geen exacte bedragen getoond. U ziet een indicatie van het bedrag, namelijk:

  • minder dan € 50;
  • € 50 tot en met € 200;
  • meer dan € 200.

Deze indicatie kan de rechthebbende helpen bij de beslissing of deze een claim wil indienen.

Volgens de Wet op de consignatie van gelden is het niet verplicht de geconsigneerde bedragen en bedragen per rechthebbende bekend te maken. Dit werd eerder wel gedaan. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden bedragen niet meer bekend gemaakt. Dit om de privacy van rechthebbenden te beschermen. Omdat veel consignaties 1 rechthebbende hebben, wordt het totaalbedrag van de consignatie ook niet meer getoond.

Zoek een consignatiekastegoed
Vul hier een trefwoord (bijv. de naam of de omschrijving van de consignatie) in waarop u wilt zoeken.
Selecteer hier hoe u wilt zoeken. Bij 'Naam belanghebbende' zoekt u bijvoorbeeld op uw eigen naam of de naam van iemand van wie u de belangen behartigt. Bij 'Omschrijving van de consignatie' zoekt u op bijvoorbeeld een spaarrekening, erfenis, faillissement of schuldsanering, zoals 'faillissement Jansen b.v.'. U kunt via 'Hele register' een algemene zoekopdracht in de consignatiekas uitvoeren.