Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam van J.N. Loonstein

Besluit op een verzoek om informatie over het tegoed uit de Tweede Wereldoorlog dat zich in de consignatiekas bevindt op naam van J.N. Loonstein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam van J.N. Loonstein