Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam De Swarte en Pachter

Besluit op een verzoek om informatie over de tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog die zich in de consignatiekas bevinden op naam van Isaac de Swarte en Raner Pachter. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam De Swarte en Pachter