Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag rijexamens 4e kwartaal 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag rijexamens 4e kwartaal 2023