Letterlijke tekst persmoment coronamaatregelen minister Kuipers (15 maart 2022)

Minister Kuipers vertelt welke coronamaatregelen in Nederland op 23 maart 2022 worden opgeheven. En welke adviezen er nog blijven gelden.

Inleidend statement minister Kuipers

KUIPERS

Goedemiddag. We hebben zojuist besproken aan de hand van ook het OMT-advies over de huidige status van de pandemie en de huidige staat van de maatregelen en wat te doen vanaf volgende week. Zoals u weet is het op dit moment zo dat mede na aanleiding van de versoepelingen en ook met daaropvolgend de Carnaval en de voorjaarsvakantie, dat het aantal besmettingen in de afgelopen periode weer opgelopen is. Dat hadden wij ook verwacht, dat is niet vreemd. In het huidige aantal besmettingen zit tegen de 50.000, ongeveer tussen de 45- en de 50.000 per dag. Dat is lager dan de aantallen die we in januari gehad hebben. Als we even heel specifiek kijken naar ook verschillende leeftijdscategorieën, dan valt op dat het aantal besmettingen met name wat hoger is dan eerder in de leeftijdsgroep van vijftigplussers. Het gevolg daarvan is ook dat de groep van mensen die zodanig ziek wordt dat zij hulp nodig hebben en bijvoorbeeld de ziekenhuisopnamen ook wat hoger is dan dat we in januari gezien hebben, ondanks dat toen de besmettingsaantallen hoger lagen. En u weet nog, aantallen van 80.000 en we hebben zelfs meer dan honderdduizend per dag gehad. Op dit moment is het aantal patiënten dat dagelijks opgenomen wordt in een ziekenhuis zit in de orde van ongeveer 220 per dag. Desalniettemin kan de zorg, en kunnen ziekenhuizen het goed aan en is het gelukkig zo dat het aantal mensen dat echt ernstig ziek wordt en Intensive Care-zorg nodig heeft, heel erg laag is. Intensive Care-bezetting is ongeveer 150. We zien nog steeds, net als eerder, dat de mate van bescherming van de vaccinatie, met name ook als mensen een volledige basisvaccinatie plus een booster heeft gehad, dat dat in halve mate beschermd tegen ernstige ziekte en dus ook tegen ziekenhuis- en IC-opname. Dat is gunstig. En nu wij sinds kort begonnen zijn met ook voor kwetsbaren en voor mensen van 70 jaar en ouder een volgende herhaalprik aan te bieden, en er zijn ondertussen al meer dan 300.000 mensen die dat of al gehad hebben of al een afspraak gemaakt hebben. Dus hoge aantallen besmettingen, wat verder opgelopen, hadden we verwacht. En gelukkig druk op de zorg die meevalt. In die setting denken we dat het wel degelijk mogelijk is en verstandig is om verder te versoepelen. Er zijn een aantal specifieke dingen die wij van de ingang van volgende week woensdag zullen versoepelen. En dat waren om te beginnen drie specifieke verplichtingen. Om te beginnen de verplichting voor het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer. De tweede is het testen voor toegang, zogeheten 1G, bij situaties waarbij meer dan 500 mensen bij elkaar komen op een binnenlocatie. En de derde is het gebruik van het digitale coronacertificaat bij inreizen in Nederland. Zijn drie belangrijke die vanaf volgende week woensdag vervalt. Wat er ten aanzien van adviezen verandert, is dat wij in het kader van corona en de pandemie afstappen van het thuiswerkadvies. Er zijn andere redenen om eventueel thuiswerken te continueren, maar het is niet meer in het kader van het managen van de pandemie. En het andere advies wat wij laten vervallen is het twee keer per week preventief testen in het onderwijs wat we in de afgelopen periode gedaan hebben. Wat overeind blijft, en wat ontzettend belangrijk blijft, zijn nog steeds om maatregelen om te voorkomen dat je het virus oploopt, ook maatregelen om te voorkomen dat je het virus doorgeeft. En die kunt u ondertussen allemaal dromen. Als ik ze toch nog voor een deel moet herhalen, dan blijft het frequent handen wassen, afstand houden waar mogelijk, zo nodig, eens te meer, in contact met kwetsbaren, of als je zelf kwetsbaar bent, wel laagdrempelig gebruik maken van een mondkapje. Dus ik zeg bijvoorbeeld, het is niet meer een verplichting in het openbaar vervoer, maar je doet ook totaal niets verkeerd. In tegendeel, je helpt je omgeving beschermen als je besluit om het nog steeds wel te gebruiken. Geen verplichting, maar het blijft nog wel een advies. En laten we niet vergeten, het aantal besmettingen wat er op dit moment is, is echt hoog en het is onveranderd gewoon een heel besmettelijk virus. En hoewel het zeker voor mensen die het recent hebben doorgemaakt dan wel volledig gevaccineerd zijn, minder ernstig ziekmakend is, zijn er nog steeds veel mensen die daar fors ziek van zijn en ook als ze niet in de ziekenhuizen komen, gewoon dagen thuis met hoge korts en spierpijn en hoofdpijn en alles wat erbij hoort in bed liggen en u kent ongetwijfeld de verhalen ook uit uw eigen omgeving of u heeft het zelf meegemaakt. Dus adviezen blijven, hetzelfde geldt voor ventilatie et cetera. En wat ook nog onveranderd overeind blijft en wat echt belangrijk is, ik ben heel blij dat veel Nederlanders zich daar echt heel strikt aan houden, is bij klachten, test jezelf. En als je positief test, ga in isolatie. En als je nou in contact geweest bent met iemand, kijk dan ook naar de quarantaineregels. Die hebben we eerder al aanzienlijk versoepeld. Het blijft een advies, het geldt niet voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Het geldt ook niet voor mensen die recentelijk na 1 januari een infectie hebben doorgemaakt. Het geldt ook niet voor jongeren tot 18 jaar. Maar voor de anderen geldt dat wel. En uitzonderingen daarop zijn als je gewoon onmisbaar bent, bijvoorbeeld op je werk, maar dan zijn er nauwe afspraken te maken tussen de werkgever en de werknemer, waarbij het voor beiden van belang is dat je voorkomt dat je anderen besmet en daardoor ook collega’s uitvallen en eventueel ziek in bed raken. Tot zover even mijn inleiding.

VRAAG (ONBEKEND)

Meneer Kuipers, is het allerergste voorbij? Oftewel, zitten we nu in het nieuwe normaal?

KUIPERS

Ja, ik, dank. We zitten absoluut in een gewoon veel gunstigere situatie dan lange tijd geleden. Het heeft allereerst te maken met de aanwezigheid, de vaccinatiestatus wil ik zeggen. Het feit dat veel mensen gevaccineerd zijn, dat ook veel mensen een boostvaccin hebben gehad. En gelukkig ook dat nu veel zeventigplussers en kwetsbaren ook bereid zijn om een herhaalprik te halen. Dus dat maakt de situatie echt totaal anders. En ten aanzien van het nieuwe normaal, dat ga ik helemaal met u mee, wat de situatie weergeeft is: corona gaat niet meer weg en het blijft een besmettelijk virus, dus we moeten er rekening mee houden dat het bij golven gewoon in forse aantallen kan voorkomen.

VRAAG

Maar dan grijpt u niet meer in zoals u dat in de afgelopen jaren hebt gedaan?

KUIPERS

Nou, helemaal nooit meer kan ik niet zeggen. Ik moet er rekening mee houden dat er een mogelijkheid is dat er op enig moment een nieuwe variant komt. Als dat er in de tijd toch een situatie ontstaat waarbij de afweer langzaam afneemt en dan moet je weer nieuwe dingen doen. En het eerste kan zijn, opnieuw die adviezen onder de aandacht brengen. Ik blijf maar herhalen waarom dat nog steeds belangrijk is. En het kan ook zijn, op termijn, weer een herhaalprikronde aanbieden. Klinkt als ver weg, want we zijn nu ergens mee bezig, maar het kan zijn, in de toekomst weer voor een specifieke doelgroep of voor alle volwassenen bijvoorbeeld. Het is een advies wat uitstaat bij de Gezondheidsraad. Maar voor nu is het goed mogelijk om verder te versoepelen onlangs de hoge aantallen besmettingen.

Vragen

VRAAG

Nu het nu al dit punt is, is het dan nog wel nodig om zo uitgebreid te testen zoals we doen. Zijn al die teststraten nog wel nodig?

KUIPERS

Dank. Dat is een onderwerp waarop wij in gesprek zijn met het OMT, met het RIVM, en met ook de GGD’s. U kunt zich voorstellen, het is nu nog te vroeg, nu testen we nog. U kunt zich voorstellen dat onderwerp van gesprek is van kun je nou volstaan met gewoon uitgebreide, laagdrempelig gebruiken van zelftests, wat nog steeds verstandig is. Heb je klachten? Test. Maar dat niet weer noodzakelijkerwijs positieve testen bevestigen bij de GGD. Want dat doen we één, voor een individu om te weten van: ‘ben ik nou besmet of niet?’ maar we doen het ook om zicht te houden op de verspreiding van het virus. En daar zijn ondertussen ook andere mogelijkheden voor. Dus dat is het onderwerp van gesprek en daar kom ik binnenkort op terug.

VRAAG (BNR)

Het coronatoegangsbewijs gaat in de gereedschapskist of schaft u die af?

KUIPERS

Ja, voor nu, mooie term die gebruikt u dus, we gaan ze voorlopig niet meer inzetten. En dan kom ik even terug op de vraag die ik zonet van uw collega kreeg. Is er nou een situatie denkbaar waarbij je dat in de toekomst eventueel weer gebruikt. Ja, dat is denkbaar maar dan moet het gebruik echt wel proportioneel zijn en op dat moment ook helpen. Voor nu schaffen we het volledig af.

VRAAG

Dus de Tijdelijke Wet Covid-19, houdt u die wel aan?

KUIPERS

Die tijdelijke wet, en dat is vrij technisch, die tijdelijke wet is eigenlijk de kapstok waaronder je eventuele maatregelen kan treffen. Het is een zelfde discussie als de aanwezigheid van zo’n digitaal coronacertificaat. Dus je hebt bepaalde mogelijkheden om zo nodig in te grijpen. En het is niet hetzelfde als dat je ook ingrijpt. Het is een huidige tijdelijke wet en die tijdelijke wet is steeds voor de duur van drie maanden. Deze loopt nog even. De discussie zal straks zijn of we dat verder moeten verlengen.

VRAAG

Ja, want je kan hem onder, je zegt een kapstokwet. Dat zou bijvoorbeeld onder de Algemene Gezondheidswet kunnen vallen, toch, die maatregelen? Dus gaat u dat dan misschien doen?

KUIPERS
Zeker, dat kan vallen onder bijvoorbeeld de Wet Publieke Gezondheid. Maar, dus daar wordt ook over gesproken, ook in het kader van de lange termijn voorbereiding voor een eventuele volgende pandemie waarvan wij allemaal hopen dat het voor vele jaren niet zal gebeuren, maar waarvan we weldegelijk geleerd hebben dat het verstandig is erop voorbereid te zijn. Nou, met ook de lessen die we nu opgedaan hebben uit de afgelopen twee jaar, moeten we in de komende periode kijken naar aanpassing van die Wet Publieke Gezondheid. Maar dat gaat echt geruime tijd verder.

VRAAG (SBS6)

Meneer  Kuipers, u zegt: ‘isolatie en quarantaineregels blijven even zoals het is, het advies.’ Nu zijn er virologen die zeggen: ‘laat het gewoon vallen want het is niet meer houdbaar op deze manier.’

KUIPERS

Ja, isolatie blijft in deze situatie gewoon echt heel belangrijk. En isolatie even, want er is snel verwarring over, isolatie gaat erover: ben je besmet? Ben je geïnfecteerd? Heb je een positieve test? Blijf dan thuis, vermijd het contact zo veel mogelijk met anderen en doe dat voor vijf dagen en totdat je ten minste voor vierentwintig uur klachtenvrij bent.

VRAAG

Maar vanaf wanneer kunnen we daar dan mee ophouden? Want als het zo nog langer doorgaat, hoe lang houden we dit vol op deze manier?

KUIPERS

Wat wij allemaal willen is dat het aantal besmettingen beperkt blijft. En ik gaf al aan, veel mensen worden er maar matig ziek van maar er zijn er ook veel, en zelfs mensen die volledig gevaccineerd zijn en die boost hebben gehad, die toch ernstig ziek worden, fors ziek. En dat hoeft helemaal niet te zijn zo ziek dat je in het ziekenhuis terecht komt, maar hoge korts, forst griepbeeld, en dat wil je toch veel voorkomen, dat wil je bij jezelf voorkomen maar dat wil je ook in je familie en bij je collega’s voorkomen. En wat je daarvoor doet is dat je bij een positieve test jezelf isoleren.

VRAAG
Maar heeft u dan een getal in gedachte waarvan u zegt van op dat moment kunnen wij ook die isolatie en quarantaineregels loslaten? Zeg bij tienduizend besmettingen per dag of zo?

KUIPERS

Ik zou het graag eerst even bekijken vanuit het individu zelf. Stel dat u of ik op dit moment morgen een test doe en wij vinden onszelf positief, dan weten we met dit virus, dat de kans dat we dat overdragen bij nauw contact met een ander heel groot is. En dat wil je graag voorkomen, en daar neem je zelf je maatregelen voor.

VRAAG

Ja, maar dat is niet een antwoord op mijn vraag. (onverstaanbaar, red.) Is er een getal waarop het moment is dat we dat ook los kunnen laten.

KUIPERS
Ja, maar dat geeft al... Ik denk dat we het wel degelijk over hetzelfde hebben. Begint even vanuit het individu zelf en wat wilt u zelf een keuze voor je eigen omgeving, voor je collega’s et cetera voor je collega-studenten, wat wil je dan zelf? Je wil allereerst dat je voorkomt dat het ruim verspreidt en je wil uiteindelijk ook dat het niet noodzakelijk is voor bepaalde maatregelen. Maar ten aanzien van dat laatste zien nu besmettingen van tegen de 50.000 per dag, en toch versoepelen we verder en hebben we eerder ook gezegd van wij accepteren ook aantallen van 100.000 per dag. Wie dus echt even bij het individu begint, ben je positief, ben je geïnfecteerd, dan is de kans bij nauw contact dat je het overdraagt aan iemand anders groot. En dat wil je voorkomen.

VRAAG (RTL)

Meneer Kuipers, pas in een kwart van alle ziekenhuizen kan weer alle regulier planbare zorg worden gegeven. Het aantal ziekenhuisopnames loopt de afgelopen dagen op, flink op, maar toch voert u nu een nieuwe ronde versoepelingen door. Krijgt die planbare zorg dan wel voldoende prioriteit?

KUIPERS

Ja, ik snap heel goed uw vraag. Ja, die krijgt voldoende prioriteit. Het grootste probleem voor ziekenhuizen zoals overigens voor heel veel anderen, is uitval van personeel doordat men besmet is. Dat is het grootste probleem. En niet de aantallen Covidpatiënten en wat daarbij ook helpt, en dat gaf ik al aan, is dat de planbare zorg in het verleden, met name afgeschaald werd ook door de hoge aantallen patiënten op een Intensive Care. Ook mensen die niet alleen een spaarzame plek bezet hielden maar ook langdurig in het ziekenhuis lagen. En u weet nog, opnameduur op een Intensive Care van gemiddeld zestien dagen. Nu liggen er maar heel weinig mensen op de Intensive Care en die liggen met name in de kliniek. Ligt overigens ook een deel van de mensen, dat moeten we niet vergeten, wordt opgenomen om een andere reden maar heeft dan luchtwegklachten, wordt getest en blijkt ook Covid te hebben. Overall zijn die aantallen voor de zorg goed te doen. Ik heb vanochtend nog contact gehad met zorgcollega’s en die zeggen: ‘ja,  dat vangen we op’.  Het grootste probleem wat we hebben is uitval van zorgpersoneel, maar dat zit dan eigenlijk in de hele organisatie.

VRAAG

Hoe gaat u er... Hoe gaat u er de komende tijd nou voor zorgen dat er toch weer snel ingegrepen kan worden als er toch opnieuw een nieuwe variant is of het toch weer opnieuw te snel uit de hand loopt in de ziekenhuizen?

KUIPERS
Ja, dank. Extra dank voor deze vraag, want ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat het algemene beeld wat nu even bestaat en wat u ook hoort is: corona is voorbij. Einde van de pandemie, we kunnen alles weer. En dat is de reden dat ik zeg: ‘aan de ene kant om die maatregelen, die verplichtingen halen we er zo veel mogelijk af’ maar ik blijf, voel me bijna een beetje als een soort schoolmeester, ik blijf het benadrukken dat allerlei hele belangrijke basismaatregelen nog steeds ontzettend verstandig zijn en het is heel flauw om na twee jaar nog steeds iets te zeggen over je handen wassen of een mondkapje, et cetera. Maar het helpt weldegelijk. Het helpt jezelf beschermen, het helpt ook je omgeving beschermen. Wat we willen voorkomen is dat je allerlei rigoureuze maatregelen weer moet treffen, dat de scholen weer dicht moeten of laten, de horeca weer dicht, de cultuursector, of dat je weer verplicht een thuiswerkadvies krijgt om reden van de pandemie. Maar dat gaan we alleen maar zoveel mogelijk voorkomen als we met z’n allen daar gewoon stappen in nemen. Het klinkt flauw, maar dat is echt...

VRAAG

Ja maar de vraag was, je sorry toch, maar de vraag was eigenlijk: gaat u ingrijpen als die basismaatregelen niet meer voldoende blijken? Hoe gaat u dan zorgen met het kabinet dat er op tijd nog steeds ingegrepen kan worden?

KUIPERS

Ja, kom ik op korte termijns- ook voor langetermijnbeleid op terug. Maar als ik even een paar componenten alvast benoem, is het één, dat raakt aan wat we zonet al hadden en wat u zelf ook zegt is: goed zicht houden op dat virus. In aantallen, maar ook in de opkomst van eventuele nieuwe varianten. En ook in de mate van waarin mensen nog beschermd zijn nadat ze het eerder doorgemaakt hebben of eerder gevaccineerd zijn, hele belangrijke. De tweede is het zonodig aanbieden van hernieuwde herhaalprikpronde, aan een specifieke groep of aan alle volwassenenen. Op het moment dat we tekenen hebben, hetzij door de opkomst van een nieuwe variant, hetzij door de tijd, dat bescherming afneemt, zeker de bescherming tegen meer ernstige ziekte. Een derde is in gesprek zijn continu, en dat doen mijn collega’s ook, met heel veel sectoren van wat kun je zelf op je eigen plek doen om te zorgen dat je personeel niet uitvalt, of je studenten niet uitvallen. Allerlei zaken daar al van en dat horen we ook heel breed van partijen die zeggen: wij willen daar graag de eigen verantwoordelijkheid. En ten derde, (onverstaanbaar, red.) voor de zorg, is optimalisatie van het verbeteren van de regie in regio’s. Zodanig zorgen dat iedere patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek komt. En ook per regio kijken: waar zit de grootste beperking in capaciteit. Dat kan soms zijn in een ziekenhuis, maar dat kan ook zijn in de wijkzorg of op een andere plek. En kijken de komende maanden wat we daaraan kunnen doen om dat te verbeteren.

VRAAG

Meneer Kuipers nog even over het DCC, want de Europese Commissie heeft gisteren gezegd dat alle landen daarmee akkoord zijn. U heeft vorige week beloofd om zich hard te maken voor een uitzondering voor jongeren voor de booster voor het DCC. Is dat gelukt?

KUIPERS

Nou het gesprek verder over het DCC loopt nog. En even heel belangrijk om even te onderscheiden, heb ik vorige week ook gezegd, dat raakte ook aan die vraag die ik net kreeg over die tijdelijke wet. Het digitale coronacertificaat, het hebben van de mogelijkheid van zo’n certificaat is, ik heb het vorige week met een lastig woord het kader genoemd, is het feit dat je de beschikking hebt over een app waar je ook als Nederlandse burger gewoon je herstelbewijs of je positieve test en dus je herstelbewijs en of je vaccinatiebewijs in kan uploaden. Dat is verstandig, heb ik vorige week ook in de Kamer gezegd, omdat ook voor de komende twaalf maanden, vanaf 1 juli tot volgend jaar zomer nog overeind houden bij alle onzekerheid die we hebben, dat is niet hetzelfde als het inzetten daarvan. We geloven van de Nederlandse burger dat als hij of zij bijvoorbeeld in oktober op reis wil binnen Europa, dat je voorkomt dat je in België een app moet gebruiken en in Frankrijk een papieren een papieren bewijs moet hebben en in Spanje nog weer een ander certificaat of je gele boekje, dat je gewoon één tool hebt, dat is waar dat DCC voor nu over gaat. En die continuering van dat DCC, daarvan heb ik in de Kamer aangegeven: dat is verstandig. En wil ik graag het gesprek hebben over of je mensen tot 18 daar volledig van kan uitsluiten, die discussie loopt.

VRAAG

Oké maar er zijn bepaalde landen die daar dan wel om vragen. En nou is het ook zo dat het ministerie nu dus boosterprikken ook aanbiedt aan jongeren, er was gisteren een verklaring waarin ook stond: want sommige landen vereisen dat bij het inreizen. Maar hoe rijmt u dat dan met het eerdere advies van de Gezondheidsraad om, dat in het in principe niet nodig is om jongeren een booster te geven?

KUIPERS

Ik kan de regels voor coronatoegangsbewijzen in individuele Europese landen niet beïnvloeden, ik kan er wel een gesprek over hebben, maar het is echt aan ieder land zelf om te besluiten of je een bepaald bewijs wil gebruiken en zo ja waar dat op gebaseerd moet zijn. Je ziet in sommige landen, als je naar Duitsland kijkt verschilt het zelfs per deelstaat. Daar ga ik niet over, dat is de autonomie van het land. Waar we wel voor kunnen zorgen is dat als je daar gebruik van maakt, dat je je Nederlandse vaccinatiebewijs of je Nederlandse herstelbewijs, dat je dat een-op-een rechtstreeks met een app overal kan gebruiken. In de kroeg, in Lissabon, bij een toneelvoorstelling in Berlijn, bij bezoek aan een kantoor ergens anders, waar men het maar wil gebruiken. Die twee moet je goed uit elkaar trekken, de maatregelen die men ergens vraagt en het feit dat je gewoon met je Nederlandse gegevens die je in Nederland hebt geupload in je coronatoegangsbewijs, dat je dat overal elders ook kan gebruiken. En dat voorkomt ontzettend veel ongemak.

VRAAG

Ja nog even verder over Europa, want Nederland schaft dus nu in feite de coronamaatregelen af, maar dat doen ze in heel veel andere Europese landen niet. U heeft er net al iets over gezegd, wat wordt nou uw verhaal in Brussel bij de eerstvolgende vergadering? Gaat u de andere collega’s overtuigen dat iedereen nu maar moet zeggen: corona is een griepje en het is klaar?

KUIPERS

Nou één, u heeft mij denk ik nadrukkelijk niet horen zeggen dat corona een griepje is, en het feit dat u de vraag stelt geeft mij nog een keer de mogelijkheid om te benadrukken dat het niet een griepje is. En dat bijvoorbeeld vaccineren helpt tegen het voorkomen van ernstige ziekte. Vervolgens is het zo dat de maatregelen die men lokaal treft, hangt af van alle situaties. Dus de mate van besmetting, de verdeling van die besmetting tussen verschillende leeftijdsgroepen en ook de vaccinatiestatus, de mate waarin mensen gevaccineerd zijn en ook een boostprik hebben gehad. En dat verschilt nogal per land. Ik heb recentelijk ook een gesprek gehad met mijn Europese collega’s en dan zie je ook echt het gesprek onderling dat allereerst over deze parameters gaat. En dan de uitleg aan elkaar waarom men op een bepaald moment in de tijd in verschillende landen nog verschillend beleid moet nemen. Sorry het wordt een wat langer antwoord, maar als een heel recente mag vergelijken, dan hebben we recent enorm hoge pieken gezien in Denemarken en in Frankrijk, in besmettingen en ook in ziekenhuisopnames. Daar zit het allebei nu weer lager, dat hebben ze doorgemaakt en op dat moment is het aan henzelf om te kijken welke maatregelen dan nodig zijn, net als dat wij dat moeten doen.

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.)

KUIPERS

Nee dat denk ik niet, in vergelijking met Denemarken, Denemarken zit wat dat betreft in dezelfde situatie als wij.

VRAAG

Maar wij (onverstaanbaar, red.) toch als enige nu dat inreizigers nog hun DCC laten zien?

KUIPERS

Ja maar dat heeft ermee te maken dat als je nu kijkt naar de variant die al, overal is het die omikronvariant die dominant is, die hier ook dominant is, en de besmettingsaantallen die op de meeste plekken niet heel anders liggen, niet heel veel hoger liggen dan hier.

VRAAG

Maar uw voorganger heeft er steeds op gehamerd dat we als Europa samen optreden. En nu gaan wij apart?

KUIPERS

Nou ik zie eerlijk gezegd geen enkel verschil met mijn voorganger. Indertijd en ook u heeft daar terecht heel vaak vragen naar gesteld, aan mijn voorganger en aan mij, indertijd verschilt de situatie per land, overigens ook nog per gebied in een land, en daarbij kun je soms ook genoodzaakt zijn, dan zijn het aparte keuzes, om verschillende maatregelen te treffen. En dat verschilt dan in maatregelen van het aantal besmettingen, de leeftijdsverdeling van de besmettingen, de vaccinatiestatus van de personen, het aantal mensen dat het recent heeft doorgemaakt en daardoor beschermd is, er zijn tal van varianten. Als je nu alleen in Nederland kijkt, alleen in Nederland, en je kijkt even opnieuw, hebben we dat in alle gebieden altijd al gehad. Nu in Nederland, ik zeg, hebben de totale aantallen besmettingen, tussen de 45.000 en de 50.000 per dag, als je het vergelijkt en je kijkt even per 100.000 inwoners, zit nu de hotspot in Brabant, Limburg en het Oosten van het land. Ja Brabant en Limburg heeft natuurlijk alles te maken met carnaval. Wij kiezen geen verschillend beleid voor Brabant en Limburg en de rest van Nederland, maar dat zijn wel de verschillen en dezelfde plaatjes die je ook in Europa op allerlei momenten kan zien.

VRAAG

Het advies van het OMT was om de mondkapjesplicht in het ov te behouden en om het thuiswerkadvies zoals dat er was ook te behouden. Waarom is ervoor gekozen om daarvan af te wijken?

KUIPERS

Nadrukkelijk, in gesprek binnen het kabinet, dat heeft te maken met de impact die dit overall heeft op het aantal besmettingen, en wat ik er bij aangegeven heb is: het is geen verplichting. Zegt ook iets over de naleving en de handhaving, het is geen verplichting meer. Maar ik zeg er direct in één zin achteraan: het is nog steeds wel degelijk verstandig om gewoon laagdrempelig te besluiten om dat te gebruiken. Eventueel in een drukke trein of als je zit naast iemand als je zelf kwetsbaar bent. Dus we gaan over van verplichtingen naar adviezen. Maar ik benadruk: het is geen griepje, dus blijf gewoon verstandig.

VRAAG

U weet ook hoe er met een advies wordt omgegaan vaak. Een verplichting zou dan helpen ook om bijvoorbeeld kwetsbaren te beschermen in de trein.

KUIPERS

Ja maar ik weet ook hoe er heel begrijpelijk ook geageerd wordt tegen verplichtingen. En dan helpt het ook om verantwoordelijkheid bij de Nederlandse burger neer te leggen, adviezen. We weten ondertussen allemaal wat voor virus het is, iedereen heeft het vele malen in de omgeving gezien, heeft het mogelijkerwijs zelf ook gehad. Als je alleen al kijkt in de afgelopen periode dan hebben we aantallen gehad met besmettingen die opliepen tot 100.000 per dag. Dusdanige aantallen, ik denk dat er geen Nederlander is die het niet in hele nabije omgeving tenminste heeft meegemaakt vele keren. Dus daar kun je ondertussen zelf op acteren. We weten wat verstandig is om te doen.

VRAAG

En als laatste, ik weet dat het wat lastig ligt, maar was dit de laatste keer dat het OMT op deze manier bij elkaar komt?

KUIPERS

Nee het OMT houdt niet op, ik kreeg laatst ook een keer een vraag of het OMT nu ophoudt te bestaan, nee dat bestond ook voor die tijd al, bestond ook voor covid al. We zullen natuurlijk naar de situatie kijken. En als er wat verandert of als er een nieuwe variant komt of wat anders zullen we het actief ook weer vragen, los van wat ze ongevraagd kunnen doen.

VRAAG

Meneer Kuipers, nog één vraag, afgelopen donderdag had u een voorgenomen besluit, zeg maar wij zijn van plan om dit en dit te gaan doen afhankelijk van het OMT-advies. Dan komt er een OMT-advies dat zegt: ik zou een of twee dingen niet doen, en dan zegt u: sorry maar dat leg ik toch maar naast me neer, dat hebben we nou eenmaal zo besloten?

KUIPERS

Nee nee nee niet: dat hebben we nou eenmaal zo besloten. Het was wel degelijk een voorgenomen advies. Dan krijgen we het OMT-advies, dan kijken we ook even naar de totale epidemiologische situatie: hoe gaat het nou eigenlijk met het beloop van de besmettingen? Ook de vraag: in welke mate dragen specifieke maatregelen nu bij? En op basis van dat totale plaatje hebben we gewoon ons besluit genomen. Dank.