Gezamenlijk communiqué koepelorganisaties over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, een uitzondering geldt op het samenkomstverbod.

Gezamenlijk communiqué koepelorganisaties over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (PDF | 1 pagina | 74 kB)