Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – versie 16 december 2020

Het OV-protocol is op 16 december 2020 geüpdatet. Hierin staat omschreven hoe er in verband met het coronavirus veilig en verantwoord kan worden gewerkt en gereisd in trein, (water)bus, tram en metro.