Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs Meting week 12 t/m 16 april 2021

De rapportage geeft de resultaten van een meting van de afwezigheid van leerlingen en lesuitval vanwege corona-gerelateerde aspecten, de voortgang van toetsen en schoolexamens en leerlingen die langdurig corona-gerelateerd thuiszitten. Het gaat om het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet onderwijs (vo). De meting betreft de week van 12 t/m 16 april 2021.

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs (PDF | 79 pagina's | 1,1 MB)