Rapportage gesloten scholen in het primair onderwijs

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de periode van 8 februari 2021 tot en met 29 april 2021. Het betreft de 5e maandrapportage van het Meldpunt Scholensluiting.