Afschrift brief rapportage examenafname Q4 2023

Afschrift van de brief van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) aan minister Harbers (IenW). De brief gaat over de kwartaalrapportage 'corona-inhaalslag examens' van het CBR voor het 4e kwartaal van 2023.

Afschrift brief rapportage examenafname Q4 2023