Kwartaalrapportage corona-inhaalslag examens 4e kwartaal 2023

Rapportage van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). De rapportage geeft een overzicht van de aantallen afgenomen theorie-examens en praktijkexamens en rijtesten voor het rijbewijs B. Daarnaast gaat de rapportage in op de actuele reserveringstermijnen voor een praktijkexamen en theorie-examen en het slagingspercentage voor het praktijkexamen B.

Kwartaalrapportage corona-inhaalslag examens 4e kwartaal 2023