Veelgestelde vragen over wonen en werken over de grens

Duitsland, België en Nederland hebben soms andere coronamaatregelen getroffen. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken. Nog niet alle vragen zijn beantwoord. Meerdere instanties hebben de huidige vragen en antwoorden verzameld. 

Ik woon in een (grens)gebied waar vanwege de opleving van het coronavirus vanuit de Nederlandse rijksoverheid een oranje reisadvies geldt. Mag ik naar mijn werk in Nederland?

Alle niet-noodzakelijke reizen van en naar een ‘oranje’ (grens)gebied worden sterk ontraden. Reis dus alleen van en naar het gebied als dit noodzakelijk is. 

Voor bepaalde beroepen geldt dat hun inzet noodzakelijk kan zijn. Voor beroepen en branches waar reizen noodzakelijk is maken werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken over de afweging tussen noodzaak en risico’s en de borging voor het nakomen van deze afspraken over thuisquarantaine. Daarbij kunnen zij zich laten adviseren door arbodiensten. Het gaat daarbij (onder meer) om:

  • zorgprofessionals, alleen als zij naar Nederland reizen voor werk (inclusief medische onderzoekers en zorgpersoneel voor de ouderenzorg);
  • grenswerkers als zij voor hun werk reizen;
  • personen werkzaam in het transport als zij voor hun werk reizen;
  • diplomaten als zij voor hun werk reizen;
  • personeel van internationale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, als zij voor hun werk reizen; 
  • militair personeel, als deze medewerkers voor hun werk reizen;
  • humanitaire hulpverleners, als zij voor hun werk reizen;
  • personeel ten behoeve van civiele bescherming, als deze medewerkers voor hun werk reizen.

Ik ben grensarbeider en werk door de coronacrisis thuis. Heeft dat gevolgen voor hoeveel belasting ik betaal? 

Nederland heeft met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. U hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. U kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. Deze keuze kunt u maken bij het invullen van uw aangifte IB/PVV, door de gewenste verdeling aan te houden, zonder daarbij expliciet uw keuze te hoeven aangeven.

De afspraken tussen België en Nederland gelden in elk geval van 11 maart 2020 tot en met 30 november 2020. De overeenkomst met België wordt maandelijks verlengd tot 31 december 2020 of totdat 1 van beide landen deze opzegt.

De afspraken tussen Duitsland en Nederland gelden in ieder geval van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020. 

Ik ben grensarbeider en zit vanwege de coronacrisis thuis. Ik kan niet werken, maar krijg wel doorbetaald. Heeft dat gevolgen voor hoeveel belasting ik betaal? 

Zit u noodgedwongen thuis met behoud van salaris, dan blijft uw salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor u verandert er niets. Woont u bijvoorbeeld in Duitsland of België en werkt u normaal gesproken in Nederland, dan blijft uw Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op uw salaris.

Werkeloosheidsuitkering

Woont u in Nederland en ontvangt u uit België een tijdelijke werkeloosheidsuitkering als gevolg van de coronacrisis? Dan is deze uitkering belast in het land waar voorheen ook uw salaris was belast.  

Ik ben als zelfstandig ondernemer gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Zelfstandigen die in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland wonen, in Nederland gevestigd zijn en sociale premies betalen, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, kunnen per 18 mei een aanvraag indienen bij de gemeente Maastricht.

Ik werk of studeer over de grens. Waar kan ik meer informatie krijgen?

Op de website Grenzinfo.eu vindt u meer informatie voor grensgangers in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio’s. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank zijn de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet op de pagina 'Coronamaatregelen en werken over de grens'.

Wonen in

Bekijk ook: