Gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS

Mensen die in Nederland wonen met de Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaanse vader of moeder, moeten mogelijk belasting betalen in de Verenigde Staten (VS). De Belastingdienst deelt hun gegevens daarom met de Amerikaanse belastingdienst IRS. Ze is dat verplicht volgens het  FATCA-verdrag.

Wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse staatsburgers

De VS hebben een wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse burgers. Dit betekent dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit belastingaangifte moet doen in de VS. Ook als zij er niet (meer) wonen. Sommige mensen weten daardoor niet dat ze Amerikaans staatsburger zijn. Deze ‘onbedoelde Amerikanen’ moeten in de VS belastingaangifte doen en soms ook belasting betalen. Meer informatie hierover staat op de Amerikaanse belastingplicht voor burgers. Deze Engelstalige website is van de de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS).

Het FATCA-verdrag is een verdrag over de uitwisseling van gegevens door de Belastingdienst met de VS. Het verplicht Nederlandse financiële organisaties zoals banken om te onderzoeken of er rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen zijn. Dat doen ze door gegevens bij de bank te onderzoeken en door extra informatie op te vragen bij de persoon van wie de rekening is.

Blijkt dat er rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen zijn? Dan geven de organisaties de gegevens aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft de gegevens aan de Amerikaanse belastingdienst IRS. De IRS neemt wanneer nodig contact op met de Amerikaanse belastingplichtige. Dat zijn personen of bedrijven.

Belastingplichtige Amerikanen in Nederland

Inwoners van Nederland die mogelijk belasting moeten betalen in de VS zijn: 

  • iedereen met een Amerikaans paspoort (genaturaliseerde Amerikanen);
  • iedereen die is geboren in de VS (ook tijdens een vakantie of verblijf in de VS);
  • mensen met een Amerikaanse ouder.

De Amerikaanse ambassade in Nederland geeft meer informatie over het Amerikaanse staatsburgerschap (website in het Engels).

Gegevens die de Belastingdienst laat weten aan de IRS

De Belastingdienst wisselt onder meer de volgende gegevens uit met de IRS:

  • banksaldi;
  • rente- en dividendinkomsten;
  • waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
  • inkomsten uit de verkoop van financiële producten, zoals aandelen of obligaties;
  • persoonsgegevens van de persoon van wie de rekening is. Bijvoorbeeld de naam, adres en woonplaats en het fiscaal identificatienummer.