Kamerbrief inzake goedkeuring FATCA-verdrag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Eerste Kamer over de Memorie van Antwoord met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA.

Kamerbrief inzake goedkeuring FATCA-verdrag (PDF | 1 pagina | 61 kB)