Koninklijk Besluit invoering avondklok

Koninklijk Besluit op voordracht van minister-president Rutte om een avondklok in te voeren als onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Koninklijk Besluit invoering avondklok 

Wettelijke basis avondklok

Dit Koninklijk Besluit regelt de inwerkingtreding en inwerkingstelling van lid 1 en 3 van artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Op basis hiervan wordt het mogelijk een avondklok in te voeren.