Aanwijzing onderwijsinstellingen inzake bestrijding coronavirus

Minister De Jonge informeert de Veligheidsregio's over de opdracht inzake onderwijsinstellingen.