Gezamenlijk voorstel controletellingen Tweede Kamerverkiezing 2021

De Kiesraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten doen een voorstel voor een controle op de optellingen van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Gezamenlijk voorstel controletellingen Tweede Kamerverkiezing 2021 ( PDF | 2 pagina's | 63 kB )