Kamerbrief over stand van zaken Bijzondere Bijstand Buitenland en consulaire ontwikkelingen

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over enkele consulaire aspecten verbonden aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Kamerbrief over stand van zaken Bijzondere Bijstand Buitenland en consulaire ontwikkelingen (PDF | 4 pagina's | 196 kB)