Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: GO-C module

Toetsing van de risico's die de verruiming van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) met een GO-corona module (GO-C) met zich meebrengt.

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: GO-C module (PDF | 5 pagina's | 323 kB)