Kamerbrief uitkering tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 en aanpassing borgstelling MKB-landbouwkredieten

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van de borgstelling MKB-landbouwkredieten aan de vereisten van de Capital Requirements Regulation. Ook gaat zij in op de uitkering van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 voor de sierteelt, horecasegment van de voedingstuinbouw en de fritesaardappels. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief uitkering tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 en aanpassing borgstelling MKB-landbouwkredieten (PDF | 2 pagina's | 153 kB)