Kamerbrief over voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de 3e meting onder kiezers om na te gaan op welke manier zij bij de komende Tweede Kamerverkiezing denken hun stem uit te gaan brengen, en over enkele aandachtspunten bij het briefstemproces. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

Kamerbrief over voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing (PDF | 3 pagina's | 164 kB)