Handreiking Verantwoord Diplomabesluit MBO

Het document biedt handvatten voor diplomabesluiten aan het bevoegd gezag, onderwijsteams en de
examencommissie van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in verband met het Coronavirus.

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit MBO (PDF | 6 pagina's | 517 kB)