Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 9 september

Rapport over de effecten van de publiekscampagne ‘Alleen Samen' en de deelcampagne ‘Testen’. Het rapport beschrijft in welke mate mensen zich aan de coronamaatregelen houden. En de mogelijke redenen hiervoor.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 3 tot 6 september en de meting van 4 tot 6 augustus 2020.

Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 9 september 2020 (PDF | 41 pagina's | 2,0 MB)

Managementsamenvatting 9 september 2020 (PDF | 2 pagina's | 246 kB)

Belangrijkste bevindingen

  • Ondanks een afnemend gevoel van urgentie en motivatie, houdt men naar eigen zeggen vaker 1,5 meter afstand.

  • Bij bezoek is het belang van afstand houden lager, bijna 4 op de 10 mensen vinden het geen probleem om hun dierbaren te omhelzen.

  • De mate waarin men drukte vermijdt is stabiel, ondanks een afnemend belang en nut hiervan.

  • Nog steeds blijft het grootste deel van de mensen met (milde) klachten niet thuis (ca. 70%).

  • Steeds meer mensen geven aan niet vanuit huis te kunnen werken. Sinds half juli is dit aandeel toegenomen van 4 op de 10 naar de helft van alle werkenden.

  • De naleving van de maatregel handen wassen is stabiel, maar ook hier neemt het belang en nut af.

  • Men laat zich vaker testen, maar het draagvlak voor testen neemt af.

  • De perceptie dat de Rijksoverheid mensen duidelijk informeert over de maatregelen en een betrouwbare bron van informatie is, neemt verder af deze maand.

  • Nog steeds is ongeveer de helft van de mensen bezorgd over COVID-19. Zorgen gaan vooral over de eigen gezondheid en die van anderen.

  • De campagne heeft nog altijd een groot bereik, maar vertoont tekenen van wear-out.