Nederland versterkt verandert vernieuwt: bijlagen

De Rijksoverheid organiseerde ruim 80 groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, denkers en de overheid zelf dachten na over ideeën voor herstel en vernieuwing na de coronacrisis. Dit document bevat de belangrijkste rode draden over alle dialogen heen, de rapportages per thema en verslagen van de middenvelddialogen en de wetenschapsdialogen.

Nederland versterkt verandert vernieuwt: bijlagen (PDF | 130 pagina's | 4,7 MB)