Nederland versterkt verandert vernieuwt: eindproduct watisjouwidee.nl

De Rijksoverheid organiseerde ruim 80 groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, denkers en de overheid zelf dachten na over ideeën voor herstel en vernieuwing na de coronacrisis. Dit rapport geeft in vogelvlucht de belangrijkste gedachten uit deze dialoogtafels weer.

Nederland versterkt verandert vernieuwt: eindproduct watisjouwidee.nl (PDF | 37 pagina's | 7,5 MB)