Catshuisstukken 11 oktober 2020

Hier vindt u documenten die zijn besproken tijdens de informele bijeenkomst op het Catshuis op 11 oktober 2020. De bijeenkomst ging over de aanpak van het coronavirus.

Catshuisstukken 11 oktober 2020 (PDF | 22 pagina's | 3,5 MB)

Poster: Coronamaatregelen per risiconiveau (PDF | 1 pagina's | 330 kB)

Presentatie maatregelenpakket (PDF | 12 pagina's | 414 kB)

Tabel: Beeld en toelichting Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over veiligheid, toegankelijkheid en spreiding van COVID-zorg en reguliere zorg in ziekenhuizen (PDF | 2 pagina's | 449 kB)

Presentatie NZa: Toegankelijke zorg tijdens 2e golf COVID-19 (PDF | 10 pagina's | 1,9 MB)

Brief burgemeesters G4: Maatregelen aanpak COVID (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)

Notitie: Inschatting maatschappelijke en economische effecten van eventuele aanvullende coronamaatregelen (PDF | 1 pagina's | 37 kB)

Tabel: Scoring maatregelen door SZW, EZK en FIN (PDF | 5 pagina's | 4,4 MB)