Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Vanaf vandaag wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten. Het gaat om de volgende instellingen die door de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio's zijn geselecteerd:

GGD

Naam zorgaanbieder

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Rivas

GGD Amsterdam

Zonnehuisgroep Amstelland

GGD Brabant-Zuidoost

Savant Zorg

GGD Drenthe

Zorggroep Tangenborgh en Zorggroep Noorderboog

GGD Flevoland

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

GGD Gelderland-Zuid

Waalboog

GGD Gooi & Vechtstreek

De Oude Pastorie

GGD Groningen

Noorderzorg

GGD Haaglanden

WoonZorgcentra Haaglanden

GGD Hart voor Brabant

Brabantzorg

GGD Hollands Midden

Topaz

GGD Hollands Noorden

Woonzorggroep Samen

GGD IJsselland

Saxenburgh Groep

GGD Limburg Noord

De Zorggroep

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Sensire

GGD regio Utrecht

St Pieters en Bloklands Gasthuis

GGD Rotterdam-Rijnmond

Stichting Humanitas

GGD Twente

n.v.t.

GGD West-Brabant

Thebe

GGD Zaanstreek-Waterland

Evean

GGD Zeeland

WVO Zorg

GGD Zuid-Limburg

Meandergroep

VGGM

Opella

Veiligheidsregio Fryslân

Kwadrantgroep

VRK  (GGD Kennemerland)

Viva Zorggroep en Kennemerhart

Bezoekregeling

Sinds 20 maart kunnen bewoners van verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. De bezoekregeling voor verpleeghuizen is ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment komen er nagenoeg geen nieuwe locaties met een besmetting bij, al blijven mensen in verpleeghuizen kwetsbaar.

Tegelijkertijd beseft het kabinet dat het voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers heel zwaar is om dit lang vol te houden. Met een groep experts – op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, recht en virologie – is er daarom gewerkt aan een aangepaste bezoekregeling, die nu eerst in een aantal verpleeghuizen wordt gestart.