Coronaprik in Nederland of buitenland?

Mensen die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente kunnen in het najaar van 2023 de coronaprik in Nederland halen als zij:

  • zwanger zijn  (zie de brochure Informatie over de coronaprik voor zwangeren);
  • behoren tot medische hoogrisicogroepen en een advies hebben van een behandelend arts (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis);
  • zich willen laten vaccineren met een verwijzing van een behandelend arts om een andere dan de 2 hierboven genoemde redenen.

Behoort u tot een van deze groepen maar staat u niet ingeschreven, en bent u tijdelijk in Nederland? Dan kunt u hier onder voorwaarden ook een coronaprik krijgen. Woont of verblijft u (tijdelijk) in het buitenland? Dan vraagt u daar of u een coronaprik kunt krijgen.

Ik ben tijdelijk in Nederland

Bent u tijdelijk in Nederland? Dan zijn deze situaties mogelijk:

Ik woon (tijdelijk) in het buitenland

Woont of verblijft u in het buitenland? Vraag bij de autoriteiten van dat land of u een coronaprik kunt krijgen. Het uitgangspunt binnen de Europese Unie is dat mensen worden gevaccineerd in het land waar zij wonen.

Als u tot de doelgroep behoort kunt u tot eind december 2023 ook in Nederland een coronaprik halen. Maak telefonisch een afspraak met de GGD via 0800 – 7070.