Aanpak coronavaccinatie in Nederland

Het kabinet vindt dat voor iedereen in Nederland die dat wil, een coronavaccin beschikbaar moet zijn. Met een coronavaccinatie beschermen we onszelf en de kwetsbaren in onze samenleving. 

Doelen vaccinatiecampagne

In Nederland is een coronavaccinatie beschikbaar voor iedereen die dat wil. Daarmee beschermen we onszelf. En we beschermen de kwetsbaren in onze samenleving.

Stand van zaken vaccinatie

Een actueel overzicht van onder andere het aantal gezette prikken, het aantal geplande prikken en de hoeveelheid geleverde en beschikbare vaccins staat op het coronadashboard.

Coronavaccinatie halen

U kunt op veel plekken zonder afspraak uw coronavaccinatie(s) halen (Prikkenzonderafspraak.nl). Met een afspraak (Coronavaccinatie-afspraak.nl) kan ook. Dat doet u online of telefonisch.

Vragen en antwoorden over de aanpak van coronavaccinatie in Nederland