Coronaprik

De coronaprik brengt de bescherming tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona weer op peil.

De coronaprik is beschikbaar voor zwangeren en mensen met een verwijzing van een behandelend arts. Zij kunnen telefonisch een afspraak maken. 

Voor wie is de coronaprik?

De coronaprik is beschikbaar voor:

  • zwangeren (zie de brochure Informatie over de coronaprik voor zwangeren);
  • volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen op advies van een behandelend arts (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis);
  • mensen die van een behandelend arts een verwijzing hebben gekregen om een andere dan de 2 hierboven genoemde redenen.

Afspraak maken voor de coronaprik

Komt u in aanmerking voor de coronaprik? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Dit kan via 0800 7070.

Voor de coronaprik met het Novavax-vaccin kunt u op een klein aantal GGD-locaties terecht. Hiervoor kunt u bellen met 0800 0174.

Antwoord op vragen: mijnvraagovercorona.nl

Op mijnvraagovercorona.nl vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen over corona en over de coronaprik. 

Coronaprik verkleint kans op ernstige ziekte en overlijden

Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op ernstig ziek worden en/of overlijden door corona.

Coronavaccin

Voor de coronaprik wordt het mRNA-vaccin XBB1.5 van BioNtech/Pfizer gebruikt. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus. Het eiwit-vaccin van Novavax is een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin willen of mogen. Novavax heeft het vaccin aangepast aan de XBB-variant. 

Coronaprik niet voor iedereen nodig

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.

Voorkom verspreiding van het coronavirus

In de winter hebben meer mensen last van virussen zoals griep, verkoudheid én corona. Sommige mensen kunnen er erg ziek van worden. Bij corona en griep lopen vooral mensen met een kwetsbare gezondheid en/of ouderen extra risico om (erg) ziek te worden. Maar soms houden ook mensen zonder kwetsbare gezondheid lange tijd klachten na een besmetting (bijvoorbeeld post-COVID).

Voor iedereen blijft het daarom belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf. 

Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus? 

  • Blijf dan thuis als u ziek bent. 
  • Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken. 
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg. 
  • Hoest en nies in uw elleboog en was vaak en goed uw handen met water en zeep, ook als u geen klachten heeft.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Twijfels of vragen?

De coronaprik is niet verplicht. U kiest zelf of u zich laat vaccineren tegen het coronavirus. Als u twijfels, vragen of zorgen heeft dan kunt u mijnvraagovercorona.nl raadplegen. Daar staan een aantal vragen op een rij en vindt u meer informatie over de coronaprik.