Coronaprik

In het najaar van 2024 start een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Deze is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar, mensen die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen en voor zorgmedewerkers. Daarmee wordt bij hen de bescherming tegen ziekenhuisopname of overlijden door het virus weer op peil gebracht. Mensen die om individuele redenen een vaccinatie willen, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, kunnen deze ook halen in de najaarsronde.

In de eerste helft van 2024 wordt bekend wanneer de najaarsronde start en eindigt.

Mensen met een verwijzing van een behandelend arts

Heeft u een verwijzing van een behandelend arts voor de coronaprik? Dan kunt u daarvoor het hele jaar terecht bij de GGD. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 0800 7070

Voor de coronaprik met het Novavax-vaccin kunt u op een klein aantal GGD-locaties terecht. Hiervoor kunt u bellen met 0800 0174.

Coronaprik niet meer nodig voor zwangeren

Het risico om tijdens uw zwangerschap ernstig ziek te worden door corona en een vroeggeboorte te krijgen, is lager dan aan het begin van de coronapandemie. Dat komt doordat er onder de bevolking een brede bescherming tegen corona is opgebouwd. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend. De coronaprik is daarom niet meer nodig voor zwangeren.

Wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepprik? Of werkt u in de zorg? Dan is het advies om in de najaarsronde van 2024 wel de coronaprik te halen. Ook als u zwanger bent. Vaccinatie tegen corona is veilig tijdens de zwangerschap.

Coronaprik en post-COVID

Bij post-COVID heeft iemand langdurige klachten na corona. De coronaprik geeft een lagere kans op het optreden van post-COVID-klachten, maar ook na de coronaprik kan iemand post-COVID krijgen. De kans op post-COVID na een besmetting met omikron is lager dan bij eerdere varianten. 

Er is nog veel onduidelijk over hoe post-COVID ontstaat, welke vorm van afweer nodig is, en wat de kans op post-COVID vergroot. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om niet de hele bevolking de coronaprik te geven om post-COVID te voorkomen.

Mensen van 60 jaar  en ouder, zorgmedewerkers en mensen die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen, kunnen elk najaar een coronaprik krijgen. Heeft u post-COVID en hoort u tot de doelgroepen van de najaarsronde? Dan kunt u een coronaprik krijgen.

Coronaprik niet voor iedereen met post-COVID nodig

Heeft u post-COVID maar hoort u niet bij de doelgroepen van de najaarsronde? Dan is een coronaprik voor u niet nodig, volgens het advies van de Gezondheidsraad.

De coronaprik verkleint de kans op ziekenhuisopname, IC-opname en overlijden door het coronavirus. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met post-COVID meer kans hebben op een ziekenhuisopname, IC-opname of overlijden door corona.

Het is nog ook niet duidelijk of de klachten van post-COVID bij een nieuwe besmetting met het coronavirus erger worden. De coronaprik voorkomt gedeeltelijk en tijdelijk dat u corona krijgt. Ook na een coronaprik kunt u corona krijgen. Het is niet bekend of de coronaprik voorkomt dat de klachten van post-COVID erger worden als u opnieuw corona krijgt.

Twee soorten coronavaccins

Voor de coronaprik wordt nu het mRNA-vaccin XBB1.5 van BioNTech/Pfizer gebruikt. Dit zogeheten XBB-vaccin biedt nu de beste bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Het eiwit-vaccin van Novavax is een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin willen of mogen. Novavax heeft het vaccin aangepast aan de XBB-variant. 

Het is nog niet duidelijk of beide vaccins aangepast worden voor de najaarsronde van 2024. Meer informatie hierover volgt zodra dit bekend is.

Voorkom verspreiding van het coronavirus

Sommige mensen kunnen erg ziek worden van luchtweginfecties die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het griepvirus, coronavirus of het RS-virus. Bij corona en griep lopen vooral mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen extra risico om (erg) ziek te worden. Maar soms houden ook mensen zonder kwetsbare gezondheid langdurige klachten na een besmetting, bijvoorbeeld door post-COVID.

Het blijft daarom belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf. 

Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus? 

  • Blijf dan thuis als u ziek bent. 
  • Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken. 
  • Vermijd bij klachten lichamelijk contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als lichamelijk contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg. 
  • Hoest en nies in uw elleboog en was vaak en goed uw handen met water en zeep. Ook als u geen klachten heeft.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.