Aanpak coronavaccinatie in Nederland

De overheid verwacht dat iedereen vanaf 18 jaar begin juli 2021 tenminste 1 coronaprik gehad kan hebben. De meeste mensen hebben dan alle prikken al gehad. Dit voorkomt (ernstige) ziekte en sterfte door corona. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met verschillende organisaties om dit mogelijk te maken.

Aantallen vaccins en volgorde

Voor iedereen die dat wil in Nederland moet een coronavaccin beschikbaar zijn, vindt de overheid. Er zijn nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Bepaalde groepen mensen komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Dit om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen. 

Doel: zo snel mogelijk bescherming tegen corona

Het doel van het kabinet is zo snel als dat kan, zoveel mogelijk mensen vaccineren. Op 21 februari 2021 werd in Nederland de miljoenste prik gezet. Op 19 maart 2021 de twee miljoenste prik en op 8 april 2021 de drie miljoenste prik. Deze versnelling wordt doorgezet. Volgens de planning van vaccinatie krijgt iedereen vanaf 18 jaar voor begin juli 2021 een uitnodiging voor de prik. De planning kan veranderen. Bijvoorbeeld door tegenvallende leveringen van vaccins.

Versnelling van vaccinatie

Het aantal vaccinaties wordt versneld door:

 • Een zo klein mogelijke voorraad.
  Hierdoor zijn meer vaccins beschikbaar voor de 1e prik. Een beperkte voorraad is nodig om tegenvallende leveringen van vaccins op te vangen. Een 2e prik kan daarmee toch op tijd worden gezet.
 • Terugbrengen van verspilling van vaccins.
  Eerder werd verwacht dat er sprake was van 10 % verspilling van vaccins. Dit is inmiddels teruggebracht naar minder dan 5%. Dit betekent dat rekenmodellen zijn aangepast. Verspilling is niet helemaal te voorkomen maar er wordt constant gekeken hoe dit beperkt kan worden. Hoe minder verspilling, hoe meer van de geleverde vaccins ook daadwerkelijk in prikken terug te zien is.
 • Een groter aantal vaccins.
  Er komen steeds meer vaccins beschikbaar waardoor steeds meer mensen gevaccineerd kunnen worden.
 • Meer priklocaties.
  Hierdoor kunnen meer mensen zich makkelijker laten vaccineren.
 • Zoveel mogelijk groepen uitnodigen voor een vaccinatie.
  Door de beschikbare vaccins en de capaciteit op de priklocaties worden zoveel mogelijk groepen uitgenodigd voor een vaccinatie. Bij de volgorde volgt het kabinet de adviezen van de Gezondheidsraad.

Bekijk wanneer u een coronavaccinatie krijgt

Een actueel overzicht van onder andere het aantal gezette prikken, het aantal geplande prikken en de hoeveelheid geleverde en beschikbare vaccins staat op het coronadashboard.

Extra materialen en vriezers

Voor de coronavaccinaties zijn extra materialen ingekocht. Zoals injectienaalden. En persoonlijke beschermingsmiddelen als speciale mond-neusmaskers en handschoenen voor medewerkers op de priklocaties. Ook zijn er speciale vriezers ingekocht. Bijvoorbeeld om het vaccin van BioNTech/Pfizer op -75°C te koelen. 

Opslag en vervoer vaccins

Voor de opslag van de vaccins in Nederland zorgt een farmaceutisch logistiek dienstverlener. Deze partij heeft kennis en ervaring in het vervoer van vaccins. Er is opslagruimte voor alle coronavaccins. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende temperaturen voor opslag van vaccins (ultra low, vries-, koel- en kamertemperatuur).

Priklocaties

Vanuit de opslag gaan de vaccins naar:

De vaccinatie tegen corona gaat op dezelfde manier als bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik. Hiervoor werkt het RIVM samen met huisartsen, medisch specialisten in ziekenhuizen, de GGD'en en zorginstellingen

Uitbreiding GGD-priklocaties

De GGD breidt het aantal GGD-priklocaties uit naar ongeveer 140 locaties in mei 2021. Dit betekent dat mensen zich makkelijker kunnen laten vaccineren.

In de bevestigingsmail die u krijgt, staat op welke locatie u de vaccinatie kunt krijgen en hoe u daar kunt komen.

Resultaten aanpak coronavaccinatie

Of de aanpak precies uitgevoerd kan worden zoals bedacht, hangt af van verschillende oorzaken. Het moment van goedkeuring van vaccins, wanneer en hoeveel er geleverd worden, speelt een belangrijke rol. Daarnaast zijn sommige vaccins meer geschikt voor een bepaalde doelgroep dan andere.

Ook de manier waarop vaccins zijn verpakt en moeten worden bewaard (bijvoorbeeld bij -75 graden) speelt een rol. 

Samenwerken met organisaties

Het ministerie van VWS werkt voor de vaccinatiestrategie samen met onder andere de volgende partijen:

 • het RIVM, die zorgt voor de distributie van de vaccins en het versturen van de uitnodigingen. Defensie en het bedrijfsleven helpen het RIVM hierbij;
 • het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, zorgt voor de beoordeling van de veiligheid van de vaccins;
 • het Bijwerkingencentrum Lareb onderzoekt meldingen van bijwerkingen en houdt ze in de gaten;
 • de Gezondheidsraad geeft adviezen bij de inzet van vaccins;
 • het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zorgt voor beoordeling van vaccins op veiligheid en effectiviteit;
 • koepelorganisaties en brancheorganisaties in de zorg delen informatie. Bijvoorbeeld over de vaccins en de planning van de vaccinaties met de zorgmedewerkers en hun werkgevers;
 • GGD-GHOR en de landelijke GGD’en zijn verantwoordelijk voor de vaccinatie van mensen:
 • De Landelijke Huisartsen Vereniging zorgt via huisartsen voor de vaccinatie van mensen:
  • geboren in 1956 - 1960;
  • die niet-mobiel zijn;
  • met het syndroom van Down; 
  • met morbide obesitas (BMI>40).
  • een deel van de mensen van 18 jaar en ouder zonder een medisch risico.
 • Het Landelijk Netwerk Acute Zorg organiseert de inzet van de ziekenhuizen bij vaccinerenvaccinatie van ziekenhuismedewerkers;
 • De Federatie van Medisch Specialisten geeft aan welke personen op basis van extra hoog risico een vaccinatie mogen ontvangen.