Hulp bij (langdurige) klachten of gevolgen na coronavaccinatie

De meeste bijwerkingen van coronavaccins duren kort, zoals spierpijn, vermoeidheid of koorts. Sommige mensen hebben langer klachten. Uw huisarts kan u helpen of doorverwijzen. Door langdurige klachten kunt u ook andere ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld financieel of juridisch. 

Neem bij klachten contact op met uw huisarts

Heeft u medische klachten na uw coronavaccinatie? U kunt altijd terecht bij uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een medisch specialist. In Nederland wordt bijna alle zorg vergoed. Ook is het belangrijk om uw klachten te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Doe dat ook als u twijfelt of uw klachten komen door de vaccinatie.

Zorgkosten maken, langdurige zorg of ondersteuning aanvragen

De meeste bijwerkingen van coronavaccins gaan na de vaccinatie vanzelf over. Heeft u langer last van medische klachten na vaccinatie waardoor u zorgkosten maakt of u extra zorg nodig heeft? Dan kunt u:

Juridische vragen over corona

Heeft u een juridische vraag over de gevolgen van corona of de coronavaccinatie? Bijvoorbeeld over re-integratie, arbeidsongeschiktheid of uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. Of kijk op juridischloket.nl voor informatie, tips en voorbeeldbrieven. Heeft u een laag inkomen, dan kan het Juridisch Loket u ook persoonlijk helpen. Bel gratis 0800 – 8020 of bezoek een vestiging van het Juridisch Loket. Als de juristen van het Juridisch Loket uw vraag niet kunnen beantwoorden, verwijzen zij u door naar bijvoorbeeld een advocaat of mediator. 

(Aanvulling op het) inkomen aanvragen

Vermoedt u bijwerkingen van uw vaccinatie? En heeft u daardoor niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u geen recht op een andere uitkering of voorziening heeft, kunt u misschien bijstand aanvragen. Dat doet u bij de gemeente waar u woont. Uw gemeente beoordeelt of u recht op bijstand heeft en betaalt de uitkering.

Wie is waarvoor verantwoordelijk bij coronavaccinatie?

Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de coronavaccinatie:

 • De producent (fabrikant) van het vaccin
  De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van het coronavaccin. Er gelden strenge eisen voor vaccins. Coronavaccins mogen in de Europese Unie alleen worden gebruikt als ze voldoen aan alle eisen van de Europese wet. Dat zijn strenge eisen over kwaliteit, veiligheid en of het vaccin goed werkt. De producent moet zich hieraan houden.

  Als later blijkt dat bepaalde bijwerkingen door het vaccin kunnen komen, dan kan de producent daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Onderzoek moet dan bewijzen dat de producent van het vaccin ook echt verantwoordelijk is voor deze bijwerkingen.  
 • De zorgverlener die de prik zet (GGD, zorginstelling, huisarts)
  Er zijn veel verschillende zorgverleners die vaccins toedienen. Zoals artsen en verpleegkundigen bij GGD’en, medisch specialisten in ziekenhuizen of zorginstellingen, en huisartsen. De zorgverlener die de prik zet, is ervoor verantwoordelijk om dat op de juiste manier te doen. Daarvoor zijn richtlijnen gemaakt. Die staan in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie van het RIVM.
 • De zorgverlener die u verzorgt bij bijwerkingen
  U kunt ook nazorg nodig hebben bij (vermoedelijke) bijwerkingen. Dat doet meestal een andere zorgverlener dan degene die de prik heeft gezet. De zorgverlener die nazorg verleent, is ervoor verantwoordelijk dat u goede zorg krijgt.

De rol van de overheid

De rol van de overheid bij (langdurige) klachten na vaccinatie is beperkt. Is de producent verantwoordelijk voor een bepaalde bijwerking van een vaccin? Dan kan de overheid alleen onder specifieke en strikte voorwaarden de aansprakelijkheid van de producent overnemen. Deze voorwaarden zijn geregeld in contracten tussen de overheid en producenten. Stelt u de overheid aansprakelijk voor de gevolgen van de bijwerkingen van het vaccin? Dan zal de rechter per geval beoordelen of de overheid daarvoor wel aansprakelijk kan zijn.